يکشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٥ |     |    درباره ما|English
اطلاعات سهامداران

سهام داران وشخصیت های حقوقی شرکت ایرانیان نت

 20 درصد از سهام شرکت ایرانیان نت متعلق به دولت جمهوری اسلام ایران و 80 درصد از سهام آن متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است .

 

سهامداردولتی ایرانیان نت

  شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات                        20 درصد

 

سهامداران بخش خصوصی و تعاونی

  شرکت گسترش الکترونیک سینا                                                                                     

   شرکت گسترش الکترونیک                                                                                          

   شرکت سرمایه گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران                                                      

   شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت                                           

 

سهام داران

حقوق این سایت متعلق به ایرانیان نت میباشد. درباره ما|English