نشان تجاری شرکت ایرانیان نت

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت که یک شرکت سهامی خاص است و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه آن اداره می شود نشان تجاری خود را در اداره ثبت علایم تجاری به تاریخ 26/12/1391 و به شماره 199843 طبق مشخصات زیربه ثبت رسانده است. 

 

اجزاء علامت تجاری

علامت تجاری ایرانیان نت از یک شکل اصلی طاق ضربی یا سقف خانه ها به طور شماتیک و تصویر سه مربع تشکیل شده است .

رنگ علامت تجاری

رنگ های بکار رفته در علامت تجاری آّبی و زرد است که درآن شکل طاق ضربی به رنگ آبی و سه مربع نشان به رنگ زرد می باشند.

ماهیت کلی نشان تجاری

نشان تجاری ایرانیان نت دربردارنده صفات پایدار ارتباطی در همه سرزمین ، زادگاه ، زاد بوم، شهروکشوراست.  توسعه دهنده خلاقیت وتشدید کننده نیروی یافتن و جستجواست. گرایش به رشدو توسعه ، ممتاز شدن وبرتر شدن دارد.این نشان توصیه می کند که ایرانیان نت از جمع جلوتر و پیشتازتر شود. ورود مربع های زرد به زیر طاق ضربی نیز به منزله ورود فناوری  FTTx  به خانه های مردم  دیده شده است .

ماهیت اشکال و رنگ های نشان تجاری  

وجود طاق ضربی با فرم سقف خانه ها بیانگرارتباط نزدیک ایرانیان نت با عموم مردم درهمه جای ایران زمین است  و بعنوان بخشی از دایره در نشان تجاری بیانگر صفات پایدارارتباطی است .

این شکل همه محیط را به سمت خود می کشد وانسان را به احترم وا می دارد.

دایره از نظر بصری معادل رنگ آّبی است ، رنگی با نیروی برتر و حالت ماورایی که دارای پیچیدگی درونی است .

طاق ضربی و آبی که بخشی ازنشان تجاری است مرکزیت کامل است وهمه چیز را به درون می کشد و حالت شیرینی می بخشد.

آبی هر چه تیره تر شود وهم انگیزو هرچه روشنتر شود قابل دریافت ونزدیک به انسان و واقعی است .

ایجاد آرامش و مخاطب را متمرکز می کند. آبی مانع حرزرفتن انرژی میشود.

وجود سه مربع در نشان تجاری علاوه بر بیان گروه اجتماعی ، خود مشوق روحیه جمعی است یعنی روحیه اجتماعی را در مخاطب تشدید می کند وعموم مردم رابه همراهی فرا می خواند.

هر مربع فرمی به نشان زمین است .خاک ، زادگاه ، زاد بوم ، شهروکشور را تداعی میکند.

مربع خبر رسان است ، دعوت به واقعیت می کند و در بین اشکال هندسی شبیه انسان شمرده می شود و خردمندی را نشان میدهد . این شکل پر از احساسات صمیمی است و بیان دموکراتیک دارد.

رنگ زرد در مربع رنگ خردمندی است ، قدرت تشخیص را زیاد می کند. ضد سستی ، ضد خوابیدن است و انسان را متوجه آینده میکند.

وقتی به سمت تیرگی میل میکند ضد افسردگی و تنهایی است .

دارای جزابیت درونی و انگیزه ساز است و رفتار اجتماعی را تشدید می کند.

رنگ زرد توسعه دهنده خلاقیت است . زرد نیروی یافتن و جستجو را تشدید می کند. گرایش به رشدو توسعه و ممتاز شدن وبرتر شدن دارد .

رنگ زرد بکار رفته در اشکال مربع ، شرکت ایرانیان نت را توصیه می کند که از جمع جلوتر و پیشتازتر شود.