بدینوسیله به اطلاع می رساند در راستای مقررات ماده 172 قانون تجارت  تعداد 390،257،143  سهم از سهام باقی مانده موضوع آگهی حق تقدم مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/5/93 مربوط به شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت ( سهامی خاص) که متصدی احداث شبکه فیبر نوری کل کشور است به علت اتمام مهلت استفاده توسط سهامداران فعلی از طریق مزایده عمومی واگذار می شود اطلاعات مورد نیاز در لینک های زیر موجود می باشد:

 

 

   دانلود : پروانه شرکت.pdf           حجم فایل 2332 KB
   دانلود : خلاصه اساسنامه.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : آگهی فروش حق تقدم و قیمت پایه سهام.pdf           حجم فایل 137 KB