شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥ |     |    درباره ما|English
اعضای هیأت مدیره

علی حکیم جوادی                                                        رییس هیئت مدیره

مسعود رضا سلطانی                                                  عضو هیئت مدیره

محمد شهبازی                                                            عضو هیئت مدیره

محسن  باقری  چناری                                                  عضو هیئت مدیره

نوذرابراهیمی لامع                                                      عضو هیئت مدیره

محمد طاهرشمس                                                         عضو هیئت مدیره

دکتر محمود  زرگر                                                        عضو هیئت مدیره

 

حقوق این سایت متعلق به ایرانیان نت میباشد. درباره ما|English