بیگ دیتا (Big Data) و اپراتورهای مخابراتی پهن باند

 

 • تعریف بیگ دیتا (Big Data)

امروزه به علت حجم بسیار بالای داده ها و محتواهای تولید شده توسط انواع و اقسام سازمان ها، اشخاص و تجهیزات با پدیده "انفجار داده"مواجه شده ایم. گسترش فناوری های ارتباطی همچون (فناوری های اینترنتی) و اطلاعاتی (همچون انواع سرویس های الکترونیکی) جهان را پدیده "سیل داده"مواجه کرده است. صنعت بیگ دیتا (Big Data) نشات گرفته از این پدیده های نوظهور است.

بیگ دیتا یا داده‌های حجیم (Big Data) مجموعه ای از داده ها است که به علت بزرگی و حجم بسیار وسیع­شان نیازمند شیوه مدیریت داده خاص خود هستند. این داده ها آنقدر وسیع و حجیم هستند که با نرم افزارها و ابزار معمولی مدیریت داده ها نمی توان عملیات مختلفی از قبیل گردآوری، ذخیره سازی، مدیریت و پردازش را بر روی آنها انجام داد. امروزه مجموعه داده های چند ترابایتی (هر ترابایت= 1000 گیگابایت) تا چند پتابایتی (هر پتابایت= 1000 ترابایت) را Big Dataمی گویند. داده هایی که از طریق منابع مختلف همچون رسانه ها و فناوری های اجتماعی، کلیک ها، عکس ها، فیلم ها، تراکنش ها و . . . بوجود می آیند (شکل 1).

 

 

 

شکل 1- انواع داده ها در صنعت Big Data

 

همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است برای تعریف Big Dataاز سه شاخص حجم، سرعت تبادل و تنوع داده ها استفاده می شود.

 • حجم داده ها:در Big Dataحداقل حجم داده ها ترا بایت (TeraByte) است.
 • تنوع داده ها:در Big Dataتلفیقی از داده های حجیم به صورت ساختیافته، نیمه ساختیافته و غیرساختیافته وجود دارند.
 • سرعت داده ها:در Big Dataسرعت تولید، انقضاء و استفاده از داده ها بسیار بالاتر رویکرد سنتی است.

 

 

شکل 2- سه شاخص اصلی Big Data

 

 • فناوری های Big Data

انگیزه اصلی صنعت Big Dataبهره برداری از فناوری های گردآوری، پردازش، جستجو و بصری سازی داده ها برای استخراج، کشف و دستیابی به  الگوهای پنهان، همبستگی‌های ناشناخته  و سایر اطلاعات مفید از درون دیتاهای بسیار حجیم است. شکل 3 بعضی از این فناوری ها را نشان می دهد.

 

 

شکل 3 –فناوری های Big Data

 

یکی از مهم ترین کارکردهای فناوری های Big Dataافزایش ضریب هوشمندی بنگاه های اقتصادی (همچون اپراتورهای مخابراتی) است. این فناوری ها بعد از تغذیه، گردآوری و پردازش، اقدام به تحلیل های هوشمند داده­ها با هدف بهره برداری در هوش تجاری سازمان، داده کاوی و یادگیری سیستم های اطلاعاتی می کنند. این موارد می توانند سازمان ها، سیستم های اطلاعاتی و تصمیمات آن را با شرایط پیرامونی تطبیق پذیر (Adaptive) و پیشدستانه (Proactive) نماید.


 

 

 • Big Dataو اپراتورهای مخابراتی

فراهم کننده های سرویس های ارتباطی به علت روند رو به رشد شبکه ها و سرویس های پهن باند، گسترش شبکه های سیار نسل آینده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تجهیزات ارتباطی (همچون تلفن های هوشمند) و استفاده روز افزون مردم از رسانه های اجتماعی، با حجم سنگین، تنوع بالا و سرعت زیاد اطلاعات مواجه شده­اند. همین امر موجب توجه جدی تر اپراتورهای مخابراتی جهان به بهره برداری از صنعت Big Dataبرای بهبود کسب و کار خود شده است. معمولا اپراتورهای مخابراتی از صنعت Big Dataبرای اهداف زیر استفاده می­کنند:

 • متمایز شدن از رقبا
 • بدست آوردن سهم بازار بیشتر
 • افزایش درآمد
 • درک بهتر مشتریان
 • سودآوری از طریق سرویس های جدید نوآورانه

بهره گیری از مزایای صنعت Big Dataبه اپراتورهای مخابراتی می تواند برای تحقق سه هدف حیاتی زیر در تحول مخابرات استفاده شود:

 • تحویل سرویس های هوشمندتری که منابع درآمدی جدیدی را تولید می کنند
 • تحول در عملیات ها برای دستیابی به برتری تجاری و سرویس دهی
 • ساخت شبکه های هوشمندتر (Smarter Network) برای هدایت و تقویت سازگاری و کیفیت تجربه مشتری

بعضی از کاربردهای Big Dataدر موفقیت کسب و کار اپراتورهای مخابراتی عبارتند از:

 • مرکز تماس پیشدستانه (Pro-active Call Center)
 • کمپین های هوشمندتر (Smarter Campaigns)
 • تحلیل شبکه (Network analytics)
 • سرویس های مبتنی بر مکان (Location-based Services)

 

تهیه شده توسط : مهندس مصطفی امینی