"فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در زمینه FTTX"

 

       شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان‌نت (اپراتور چهارم) ، به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان تخصصی داخل کشور و شناسایی منابع تخصصی ،  از کلیه شرکت های فعال و توانمند در حوزه پروژه FTTX  که علاقمند به همکاری بوده و دارای تجربه مفید و تخصص لازم می باشند دعوت به عمل می آورد تا رزومه کاری و توانمندیهای خود را در حوزه های تامین تجهیزات و ارائه خدمات ،به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خ الوند، خ سی و یکم، پلاک 24،طبقه یک،واحد بازرگانی به صورت لوح فشرده و مکتوب ارسال نمایند.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فراخوان شناسایی پیمانکار در اصفهان

 

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد جهت انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و نصب پروژه فیبر نوری مترو اصفهان به روش BOT به طول تقریبی 130 کیلومتر برای بخش مترو و دسترسی های شهری  ACCESS  به پیمانکار مناسب و واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه محدود واگذار نماید. لذا شرکتهای متقاضی میبایست درخواست سوابق کاری مشابه و توانمندی خود را حداکثر تا یک ماه یگر به آدرس شرکت ایرانیان نت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و یکم ، پلاک 24 طبقه اول واحد بازرگانی ارسال نمایند.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فراخوان شناسایی پیمانکار در مشهد مقدس

 

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد جهت انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و نصب پروژه فیبر نوری در مشهد مقدس به روش BOT   برای بخش مترو و دسترسی های شهری  ACCESS به پیمانکار مناسب و واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه محدود واگذار نماید. لذا شرکتهای متقاضی میبایست درخواست سوابق کاری مشابه و توانمندی خود را حداکثر تا یک ماه دیگر به آدرس شرکت ایرانیان نت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و یکم ، پلاک 24 طبقه اول واحد بازرگانی ارسال نمایند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فراخوان شناسایی پیمانکار در تبریز

 

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد جهت انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و نصب پروژه فیبر نوری در تبریز به  روش BOT   برای بخش مترو و دسترسی های شهری  ACCESS به پیمانکار مناسب و واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه محدود واگذار نماید. لذا شرکتهای متقاضی میبایست درخواست سوابق کاری مشابه و توانمندی خود را حداکثر تا یک ماه دیگر به آدرس شرکت ایرانیان نت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و یکم ، پلاک 24 طبقه اول واحد بازرگانی ارسال نمایند.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فراخوان شناسایی پیمانکار در قم

 

شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت در نظر دارد جهت انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و نصب پروژه فیبر نوری در قم به روش BOT  برای بخش مترو و دسترسی های شهری  ACCESS به پیمانکار مناسب و واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه محدود واگذار نماید. لذا شرکتهای متقاضی میبایست درخواست سوابق کاری مشابه و توانمندی خود را حداکثر تا یک ماه دیگر به آدرس شرکت ایرانیان نت واقع در میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و یکم ، پلاک 24 طبقه اول واحد بازرگانی ارسال نمایند.