دبیرخانه


تلفکس     88382646- (9821+)

ایمیل          info@iranian-net.ir

امور پرسنلی و ارسال سوابق شغلی

hrm@iranian-net.ir

کدپستی

 1513845454 

نشانی شرکت

  

تهران – میدان آرژانتین– خیابان احمد قصیر- نبش کوچه نوزدهم- پلاک 66 طبقه چهارم