شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣ |     |    ویژه کارکنان|نقشه سایت|ارتباط با ما
 
ایرانیان نت
با حضور وزیر ارتباطات صورت گرفت؛
تفاهم نامه ایجاد زیرساخت های شهروند الکترونیک بین اپراتورچهارم و شهرداری رشت منعقد شد.
(1393/06/04)
ایرانیان نت
سرمایه گذاری درشبکه FTTx
مدیرعامل اپراتور چهارم گفت: سرمایه گذاری در شبکه FTTx به عنوان جدیدترین فناوری حوزه ارتباطات، دستیابی به نقشه گنج درعصر دانایی برای سرمایه گذاران محسوب می شود ودرخارج از کشورنیزعلاقمندانی دارد که درصورت لزوم، زمینه حضورشان فراهم می گردد.
(1393/05/28)
حقوق این سایت متعلق به ایرانیان نت میباشد. ویژه کارکنان|نقشه سایت|ارتباط با ما