دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٣ |     |    انگلیسی
  • ایرانیان نت
  • ایرانیان نت
  • ایرانیان نت
 
ایرانیان نت
عضویت ایرانیان نت برای سومین سال متوالی در مجمع FTTH خاورمیانه و آفریقای شمالی تمدیدشد.
(1393/10/23)
ایرانیان نت
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی
دکتر حسن تامینی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت ایرانیان نت از روند اجرایی پروژه ی فیبرنوری در این شهرستان جویا شد.
(1393/10/22)
خدمات و محصولاتفرصت های سرمایه گذاری مرکز دانشارتباط با مشتریانهمکاری باما
حقوق این سایت متعلق به ایرانیان نت میباشد. انگلیسی