ارسال به دوست نسخه چاپي
 

ایرانیان نت غایب همیشه حاضر نمایشگاه تلکام؛
نمایشگاه تلکام 2017 در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز شد
درروز اول آغاز بکار نمایشگاه، جناب آقای مهندس باقری چناری ، مدیرعامل محترم ایرانیان نت بهمراه مدیرروابط عمومی وامور بین الملل از نمایشگاه تلکام بازدید بعمل آوردند.

                                                                                                                                                                                                   

روابط عمومی و امور بین الملل: نمایشگاه تلکام 2017 با حضورآقای جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امروز بیست و چهارم مهرماه در نمایشگاه بین المللی تهران اغاز بکار کرد. نمایشگاه تلکام 2017 تا پنجشنبه در نمایشگاه بین المللی تهران ادامه خواهد داشت. اپراتور چهارم مخابراتی کشور دوسال است که در تلکام غایب است علت این امر به تحقق اهداف مان از حضور در سالهای گذشته باز می گردد. هدف ازشرکت در نمایشگاه جلب و جذب سرمایه گذارومعرفی سرویس های ارایه شده است. ایرانیان نت در زمینه جلب سرمایه گذار خارجی موفق بوده و اکنون مراحل نهایی در حال طی شدن است . در زمینه معرفی سرویس هم ، اکنون در کلان شهر کرج تست سرویس در حال انجام است، لذا حضورمان در نمایشگاه در عمل بلاموضوع بود. البته اپراتور چهارم را باید غایب همیشه حاضر در نمایشگاه بخوانیم زیرا شبکه انتقال دیتا درنمایشگاه توسط ایرانیان نت تامین می شود. درروز اول آغاز بکار نمایشگاه، جناب آقای مهندس باقری چناری ، مدیرعامل محترم ایرانیان نت بهمراه مدیرروابط عمومی وامور بین الملل از نمایشگاه تلکام بازدید بعمل آوردند.

 


 
١٥:٤٦ - 1396/07/24 / کد خبر: ١٢٢٩ / تعداد بازدید: 863