خلاصه بخشهای مهم از پروانه اپراتور چهارم 

براساس لیسانس صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پروانه اپراتور چهارم از 36 ماده، 2 تبصره و 6 پیوست تشکیل شده است که خلاصه ی بخشهای مهمی از آن به شرح زیر می باشد.

ماده 3. شبکه موضوع پروانه

الف. موضوع پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری می باشد.

ب. دارنده پروانه باید شبکه دسترسی  نوری را در دو سطح به شرح ذیل فراهم کند:

سطح یک: ایجاد شبکه انتقال داده نوری حداقل در سطح شهرهای منطقه تحت پوشش

سطح دوم: ایجاد شبکه دسترسی نوری برای کاربر نهایی مبتنی بر فناوری FTTx

 تبصره 1.  منظور از فناوری FTTx  استفاده از فیبر نوری برای اتصال ترمینال ورودی ساختمان ها، منازل، دفاترکار و تجهیزات شبکه به نقاط شبکه انتقال داده نوری است.

تاکید می شود کابل کشی داخل مکانهای فوق شامل شبکه نمی باشد.

 ماده 5 . خدمات موضوع پروانه

  1. دارنده پروانه می تواند به عنوان یکی از فراهم کنندگان محتوا( Content provider) و یا فراهم کنندگان کاربرد( Application provider ) با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت نیاز دریافت مجوز های خاص از مراجع ذیربط، خدمات مختلف رابه کاربران ارائه دهد. سازمان در خصوص اخذ مجوزهای لازم از دارنده پروانه حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد.
  2. دارنده پروانه می تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر و یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستور العمل های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند.